TELJES VERZIÓ MEGTEKINTÉSE: Link
Cím: Csúcspanorámák, kilátások (Alpok 3./ (Ausztria)
Címkék:
Blog Beljegyzés: Ez a cikk a  http://www.turatars.com/blog/view/id_3705/title_Csucspanoramak-kilatasok-Alpok-2/  blog folytatása. Ebben a részben tovább folytatjuk a kalandozásunkat az osztrák Alpok magasabb régiója felé. Hochschwab Ez már az előző két részben tárgyalt hegyvidékekhez képest már komolyabb kiterjedésű és kissé magasabb hegység is, tulajdonképpen az Alpok 2000-es hegyeinek világának a kapuja ez. Hochschwab  ( 2277 m ): a hegység keleti részének egy nagyobb kiterjedésű, víznyelőkkel is tarkított fennsíkjának, és egyben az egész hegységnek a legmagasabb pontja természetesen gyönyörű kilátással: A videóban látottakat érdemes képeken is kielemezni, az első képen kelet felé láthatunk el az előző részben tárgyalt hegyekre: Előtérben az  Aflenzer Staritzen  fennsík látható egész méretes dolinákkal, alatta (jobbra) meg a  Seetal  (völgy) helyezkedik el. Mögötte meg a  Mürzstegi-Alpok  hegyei látszódnak, nagyjából középen emelkedik a  Veitschalpe  ( 1955 m ), amelyből délre (jobbra) a  Rausch Kogel  ( 1720 m ) ágazik ki, az utóbbi előtt meg a  Hochhanger  ( 1610 m ) vonulata húzódik. A  Veitschalpe -től északra (balra) a  Tonion  ( 1699 m ), bal oldalt távolabb meg a  Göller  ( 1766 m ) csúcsok is kirajzolódnak. Középen távolban a  Schneealpe -n túl a  Rax-Schneeberg  csoport is felismerhető. Északra nézve a  Ybbstaler-Alpok  vonulatai szinte teljes egészében belátható: Közvetlenül lent a  Salza  völgye helyezkedik el, amely fölé közvetlenül a  Hochtürnach  ( 1770 m ) tömbje emelkedik. Bal oldalt kicsit távolabb a  Hochstadl  ( 1919 m ) és a  Ring Kogel  ( 1668 m ), középen még távolabb a  Dürrenstein  ( 1878 m ) és a  Scheiblingstein  ( 1622 m ), jobb oldalt az  Ötscher  ( 1898 m ), jobb szélen meg picit közelebb a  Zellerhut  ( 1639 m ), mögötte meg a  Gemeindealpe  ( 1626 m ) csúcsok magasodnak. A legszebb kilátás mégiscsak nyugatra van a 2000-es hegyek "birodalmára": Szemben a  Hochschwab  fennsíkjának nyugati része látható a  2123 m  magas  Ebenstein  csúccsal. Bal szélen a  Meßnerin  ( 1835 m ) csúcs épp nem látszik, mögötte a  Hochturm  ( 2081 m ), még mögötte az  Eisenerzer-Alpok  hegyei, még távolabb meg már az  Alacsony-Tauernh ez tartozó  Seckauer-  és  Rottenmanner-Tauern  vonulatai emelkednek. Jobb oldalt távolabb az  Enns-völgyi-Alpok  csúcsai magasodnak, az  Enns  völgyétől balra a  Hochtor  ( 2369 m ), jobbra a  Buchstein  ( 2224 m ) csoportokkal. Jobb oldalt távolabb a  Totes Gebirge , egészen távol meg még a  Dachstein  is feltűnik. Hochturm  ( 2081 m ): A Hochschwab délnyugati részén lévő, a hegységtől különálló  Trenchtling  hegytömb legmagasabb csúcsa, amely abból a szempontból különleges elhelyezkedésű, hogy innentől kezdődik szélesebb sávban a 2000-es csúcsok világa: Három kép is innen, az elsőn délkeletre láthatunk el a  Stájer-Előalpok  (távolban) hegyeire: Az előtérben még a  Hochschwab  előhegyei láthatóak a  Laming  völgyével. A kép jobb szélén szemben a  Thaler Kogel  ( 1655 m ) és a  Kampeck  ( 1524 m ) csúcsok, mögötte meg a  Kletschach Kogel  ( 1457 m ) gerince emelkedik. A  Laming  völgyétől balra meg közelebb a  Gfäll  ( 1450 m ) gerince, távolabb meg a  Floning  ( 1583 m ) magasodik. A kép bal szélén a  Thörl  völgyétől balra a  Zöberer Höhe  ( 1486   m ) gerince emelkedik. Távolban meg bal oldalt a  Fischbacher-Alpok , középen a  Gráci-felföld  a  Hochlantsch  ( 1782 m ) csúccsal, jobb oldalon meg a  Gleinalpe  láthatóak. Második képen délnyugatra az  Enns-völgyi-Alpok hoz tartozó  Eisenerzer-Alpok  hegyeire láthatunk rá, vagyis az  Eisenerzer Reichenstein  ( 2165 m ) csúcsra, az előtte lévő  Vordernberger Mauern  gerincre, a balra lévő  Gößeck  ( 2214 m ) csúcsra, illetve a jobbra lévő  Stadelstein  ( 2070 m ) tömbre. Távolban középen meg már a  Seckauer Tauern  2400-es vonulatai tűnnek fel. Harmadik képen meg az  Enns-völgyi-Alpok  hegyeiben gyönyörködhetünk: Bal oldalon a szemben lévő zöldebb hegy a  Polster  ( 1910 m ), mögötte meg a  Hoch Kogel  ( 2105 m ) tömbje a  Kaiserchild  ( 2084 m ) csúccsal, még mögötte meg a  Lugauer  ( 2217 m ) és a  Hochtor  ( 2369 m ) teteje látható. Jobb oldalon szemben a  Griesmauer  gyönyörű sziklafala látható a  TAC-Spitze  ( 2019 m ) csúccsal, mögötte meg a  Kalte Mauer  ( 1929 m ) tömbje magasodik. Középen távolabb az  Enns-völgyi-Alpok   Gasäuse  csoportjának  Enns  folyótól északra lévő hegyei emelkednek a  Tamischbachturm  ( 2035 m ) és  Gr. Buchstein  ( 2224 m ) csúcsokkal. Bal oldalt távolban a  Dachstein  gleccsere is felsejlik. Tac-Spitze  ( 2019 m ): az előző csúcs közvetlen szomszédságában lévő  Griesmauer  tömbjének egyik csúcsa: Innen is egy kép  Eisenerz  környékére: Szemben a  Pfaffenstein  ( 1871 m ) csúcs (amelyre az Eisenerzer klettersteig vezet fel), mögötte a  Kalte Mauern  ( 1929   m ) tömbje (amelynek az oldalában a Kaiser Franz Josef klettersteig vezet), bal oldalt meg a  Hoch Kogel  ( 2105 m ) tömbje (amelyre meg a Kaiserchild klettersteig vezet fel) látható. Pfaffenstein (1871 m) : erre a csúcsra egy különösen szép ferráta, az  Eisenerzer-klettersteig  (is) vezet, amelyről szinte végig gyönyörű rálátás kínálkozik a  Leopoldsteiner-tó ra és a föléje magasodó  Seemauer  sziklafalára, amelyen Ausztria egyik legnagyobb szintkülönbségű ferrátája, a Kaiser Franz Josef vezet: Enns-völgyi-Alpok Az  Északi Stájer-Alpok  legnyugatibb, és egyben legmagasabb hegysége, amely morfológiailag eléggé eltér az  Északi Stájer-Alpo k eddig látott hegységeitől, hiszen itt a platók helyett a különálló hegyek jellemzőbbek a Dínári-hegységben gyakori karrosodási formákkal. Fő-fő különlegessége, hogy az  Enns  folyó ezt a 2000 m feletti hegységet teljesen ketté vágja, ezáltal monumentális szurdokot létrehozva. További három részre osztható: Eisenerzer-Alpok : a hegység déli sávját alkotja, a keleti végéhez ehhez kapcsolódik a  Kaiseschild  és a  Gößeck (2214 m)  hegytömbök is. Gasäuse : a hegység középső sávját alkotja, melynek további három része van: nyugaton a  Reichenstein (2251 m) , ettől keletre a  Hochtor (2369 m) , az utóbbitól északra pedig a  Buchstein (2224 m)  csoportok.  Haller Mauern : a hegység északnyugati részét alkotja, legmagasabb pontja a  Großer Pyhrgas (2244 m) . Kaiserschild (2084 m) : erre a vele azonos nevű klettersteigen jutottam fel, ahonnan többek között nagyon szépen ráláthatunk Ausztria egyik legszebb kisvárosa,  Eisenerz  környékére: A képen a város fölötti  Erzberg  ( 1465 m ) vasércbányáján kívül felismerhetőek az előbb tárgyalt csúcsok is, bal oldalt a  Pfaffenstein  ( 1871 m ), középen meg a  Polster  ( 1910 m ) hegyen túl a  Griesmauer  ( 2034 m ) és a  Hochturm  ( 2081 m ). Bal oldalt távolban a  Hochschwab  ( 2271 m ) tömbje is jól látható. Planspitze  ( 2117 m ): A  Hochtor  csúcstól északra, közvetlenül az  Enns  folyó szurdoka fölé emelkedő csúcs. Kettő kép innen, az elsőn a szurdok keleti végét láthatjuk: Szemben a  Tamischbachturm  ( 2035 m ) csúcs, távolabb bal oldalt a  Voralpe  ( 1726 m ) és  Gamsstein  ( 1774 m ) csúcsok, középen a  Hochkar  ( 1808 m ) gerince, jobbközépen a  Hochstadl  ( 1919 m ) csúcs, jobb szélen meg a  Kalte Mauern  ( 1929 m ) és a  Hochschwab  ( 2277 m ) tömbjei emelkednek. Második képen meg az  Enns  áttörésének a nyugati részét láthatjuk: Bal oldalt a  Reichenstein  ( 2251 m)  csúcs, középen az  Enns  folyó felső völgyszakasza (ami tulajdonképpen egy medence), jobb oldalt meg a  Haller Mauer  csoportja látható a  Pyhrgas  ( 2244 m ) csúcsokkal. Távolban balközépen feltűnik a közvetlenül az autópálya fölé emelkedő, különálló  Grimming  ( 2351 m ) hegy és mögötte a  Dachstein  hegység is, középen meg a  Totes Gebirge Warscheneck  csoportja látható, de mögötte feltűnik a  Priel  ( 2525 m ) csoport is. Hochtor  ( 2369 m ): az  Enns-völgyi-Alpok  és egyben az egész  Északi Stájer-Alpok  legmagasabb csúcsa csodálatos kilátással: Egy kép is innen, amelyen délnyugatra láthatunk el a szemben lévő  Ödstein  ( 2335 m ), és az  Admonter Reichenstein  ( 2251 m ) csúcsokra, valamint a távolabb lévő (bal oldalon)  Rottenmanner Tauern , a mögötte lévő  Wölzer Tauern  és a még mögötte lévő  Schladminger Tauern  hegységekre: Középtől jobbra a  Dachstein  és előtte a  Grimming  ( 2351 m ) is feltűnik. Dachstein Itt található az Alpok legkeletibb gleccsere, (bár állítólag a  Kamniki-Alpok ban is van egy pici gleccser a  Skuta  oldalában, az keletebbre van), a platója a nagy magasságnak köszönhetően meglehetősen kopár, igazi "holdbéli". Legmagasabb pontja a  Hoher Dachstein (2995 m) , azon sajnos nem voltam még, csak néhány alacsonyabb csúcsain, azon is még 2010-ben az első fényképezőmmel, így mai szememmel nézve a blog számára nem igazán készültek értékes képek, így a hegység szemléltetése céljából csak egy SD minőségű videót osztok meg azon szólás alapján, " Ha ló nincs, a szamár is jó ". Scheichenspitze  ( 2667 m ):  a  Ramsauer-klettersteig  gerincén található, egyúttal a legmagasabb pontja, ahonnan a körpanoráma: Az Északi-Mészkőalpok  Dachstein től nyugatra lévő hegységeiben sajnos nem jártam még, így a jelen blogban képzeletben átmegyünk az Alpok központi kristályos vonulatába. Schladminger Tauern A  Dachstein től közvetlenül délre lévő, az  Alacsony-Tauern hez tartozó, az osztrák Alpoknak a tengerszemekben talán leggazdagabb hegysége. Greifenberg  ( 2618 m ): a kelet-nyugat irányú "kígyózó" főgerincnek nagyjából a közepénél elhelyezkedő csúcs: Három kép is innen, az elsőn északnyugatra láthatunk el a  Dachstein re: A kép bal oldalán távolabb a  Tennen Gebirge , attól jobbra meg a Dachstein kb 2300 m átlagmagasságú fennsíkja emelkedik, amelyből (a kép közepénél) markánsan kiemelkednek a 2900 m-es csúcsok (balról jobbra):  Torstein  ( 2948 m ),  Mitter Spitze  ( 2926 m ),  Hoher Dachstein  ( 2995 m ),  Gr. Koppenkarstein  ( 2865 m ), majd  Scheichenspitze  ( 2667 m ) és  Eselstein  ( 2556 m ). A  Dachstein hez nyugatról a  Gosaukamm  csoport csatlakozik, előtte a  Rötelstein  ( 2247   m ) csúcs is megbújik. További kettő kép a  Scladminger Tauern  híres csúcsairól, az elsőn északkeleti irányban a még a főgerincen lévő  Waldhorn  ( 2702  m) és a mögötte lévő  Kieneck  ( 2681 m ), valamint a főgerincből északra kiágazó oldalgerincen lévő, a Schladminger Tauern 2. legmagasabb csúcsára, a  Hochwildstelle -re ( 2747 m ) láthatunk rá: Délnyugati irányban meg a  Schladminger Tauern  legmagasabb csúcsára, a  Hochgolling ra ( 2862 m ) láthatunk rá: Távolban már feltűnik a  Hohe Tauern  is, valószínűleg a  Hafner  és az  Ankogel  csoportjai. Hohe Tauern Ausztria legmagasabb, és egyben legnagyobb kiterjedésű hegysége is, az eddig látottakhoz képest jóval terjederlmesebb hegyek találhatóak itt. Kilenc csoport alkotja, ebből 5 tartozik a főlánchoz: Ankogel-csoport , ehhez kapcsolódnak a  Hafner-  és a  Reißeck -csoportok Goldberg-csoport Glockner-csoport Granatspitze-csoport Venediger-csoport További 4 csoport helyekedik el a főlánctól délre: Kreuzeck-csoport Schober-csoport Villgrateni-csoport Rieserferner-csoport Maresenspitz  ( 2915 m ): az  Ankogel-csoport  déli részén lévő, kissé különálló hegytömb legmagasabb csúcsa, ezáltal pazar rálátással a  Hohe Tauern  keleti részére: Déli irányban a  Kreuzeck-csoport  vonulatain túl már a  Déli-Mészkőalpok  csipkézett hegyei is feltűnnek: Szemben a  Kreuzeck-csoport hoz tartozó  Polinik  ( 2784 m ) csúcs, távolban a  Dráva  völgyén is túl bal oldalt a  Júlia-Alpok , középen a  Karni-Alpok , jobb oldalt a  Lienzi-Dolomitok , sőt jobb szélen még a  Dolomitok  sziluettjei is felsejlenek. Nyugati irányban a  Goldberg-csoport ot, valamint az azon túli  Schober-  és  Glockner-csoporto kat (a képen az utóbbit sajnos kitakarják a felhők) láthatjuk be: Bockhart  ( 2226 m ),  Riffelhöhe  ( 2697 m ),  Greilkopf  ( 2581 m ): A  Goldberg-csoport  északi részén lévő csúcsok, ahonnan egy egyesített videót teszek fel: Großglockner (3798 m) : ez Ausztria legmagasabb csúcsa, amelynek a megmászása már jóval technikásabb, mint a  Venediger é. Saját tapasztalat alapján ezt mindenféleképpen hétköznap érdemes megmászni, mivel hétvégén óriási a tumultus,  s emiatt a  Kleinglockner (3770 m)  és a főcsúcs közötti gerinc, az ún.  Glocknersharte  a tülekedések, lökdösődések miatt meglehetősen veszélyes! A csúcson videó készítésére nem volt lehetőségem, mivel csak a csúcskeresztnél körpanorámás a kilátás, (ami egyébként nagyon szép) ahová külön fel kell mászni, s mialatt felmásztam, a fényképezőmet odaadtam a túravezetőmnek, hogy örökítsen meg, és az már szóba sem jöhetett, hogy a fényképezőmmel együtt visszamásszak, mivel több mint 100-an(!) álltak sorban, hogy szintén megérinthessék a keresztet. Így nyugati irányban sem tudtam képet készíteni, amit nagyon sajnálok, mivel arra a legszebb a kilátás a  Großvenediger  felé. Persze azért a többi irányban sem rossz a kilátás. Déli irányban látható a felvezető utunk egy része a... ... Ködnitz-völgy ben, azon túl a  Schober  csoport látható a  Hochschober (3242 m)  csúccsal, majd egészen távol hosszan a  Déli-Mészkőalpok  vonulata látszik. A képen pont szemben a  Lienzi-Dolomitok , attól keletre a  Karni-Alpok , nyugatra pedig a "valódi"  Dolomitok  helyezkedik el. Szabad szemmel a  Dolomitok  egyes csoportjait is (pl.  Marmolada ) meg tudtam különböztetni. Keleti irányban a felhők sajnos eléggé takarták a  Hohe Tauern Goldberg  és  Ankogel  csoportjait, viszont északi irányban is nagyon tiszta volt: Előtérben  Ausztria  legnagyobb gleccsere. a  Pasterze-gleccser  látható, jobb oldalon távolban a hegyes csúcs a  Groß Wiesbachhorn  ( 3564 m ), a bal oldalon lévő nagyobb csúcs valószínűleg a  Hocheiser  ( 3206 m ), lent a képen látható völgyekben pedig komolyabb tavak vannak. Távolban pedig gyönyörűen látható az  Északi-Mészkőalpok  vonulata. Az utóbbin belül jobb oldalt a  Berchtesgaden-Alpok  a  Königsjodler-klettersteig et is tartalmazó  2941 m  magas  Hochkönig  csúccsal, középen a  Loferer  és  Leoganger Steinberge  vonulatai, bal oldalt meg valószínűleg a  Kaiser Gebirge  látható, amelyben a  "Hegyi doktor újra rendel"  című remek sorozatot forgatták. Großvenediger (3666 m) : ez Ausztria 4. legmagasabb pontja, amelyet viszonylag könnyű megmászni, mivel a felvezető utak csak trekkinget tartalmaznak, igaz hosszabb szakaszon veszélyes hasadékokkal teli gleccseren át. (A második mászásom alkalmával tanúja voltam gleccsehasadékból való mwentésnek is.) A csúcsról tiszta időben gyönyörű a kilátás: Keleti irányban a  Granatspitz  ( 3086 m ) és a  Glockner  csoportokra nyílik szép rálátás: Közvetlenül szemben a  Klein Venediger  ( 3471 m ) látható, távolban felirmerhető a  Glockner csoport  két "bástyája" is, az északi  Groß Wiesbachhorn  ( 3564 m , képen nem tűnik szélső csúcsnak) és a déli  Grossglockner  ( 3798 m ) csúcsok is, a képen mindkét csúcs erősen hegyes. Talán nyugat felé tekintve a legszebb a panoráma,... ...a képen is látszik, hogy egészen a látóhatárig (és azon is túl) bizony már a 3000-es csúcsok birodalma ez. A képen a legközelebbi csúcs (jobbközépen) a  Gr. Geier  ( 3360 m ), azon túl az első magasabb csúcs a  Simony Spitzen  ( 3448 m ), attól jobbra a képen a legszélső magasabb csúcs a  Dreiherrenspitzen  ( 3499 m ), majd az utóbbitól délre (a képen a keleti oldalát nagyobb gleccser borította) a  Röthspitze  ( 3496 m ). Az ezeken túl lévő havas csúcsok már a  Zillertaler-Alpokhoz  tartoznak. Ötz-völgyi-Alpok Tirolban elhelyezkedő magashegység, ebben található Ausztria második ( Wildspitze ,  3774 m ), harmadik ( Weißkugel ,  3738 m ), ötödik ( Hintere Sw ä rze ,  3624 m ) és hatodik ( Similaun ,  3606 m ) legmagasabb csúcsa. Wildspitze  ( 3774 m ): Ausztria 2. legmagasabb csúcsa, amely nehézségen a  Venediger  és a  Glockner  között helyezkedik el. Sajnos nem a legszebb időjárási körülmények között sikerült megmásznom, habár nem áztunk meg, nem is fáztunk, néha-néha a Nap is előbukkant, de a felhőktől jobb lett volna többet látni. Így használható tájképet csak a menedékházunk ( Breslauer Hütte ) környékén tudtam készíteni: A képen bal oldalt láthatjuk  Ötz  folyó völgyét, amely fölött (képen balközépen) Ausztria 5. legmagasabb csúcsa, a  Hintere Sw ä rze  ( 3624 m ) emelkedik, középen a  Talleit  Spitze  ( 3406 m ), azon túl a  Kreuz Spitze  ( 3455 m ) magasodik, az utóbbi kettő takarásában található Ausztria 6. legmagasabb csúcsa, a  Similaun (3606 m) . Jobb oldalt távolban pedig Ausztria 3. legmagasabb csúcsa, a  Weißkugel  ( 3738 m ) látható. Egyelőre Ausztriából ennyit tudtam bemutatni felülnézetből, keleti részt alaposabban sikerült bejárnom, a nyugatabbi területeket sajnos már csak érintőlegesebben, de úgy gondolom, hogy a 8 évvel ezelőtt írt hasonló cikkemet jelentősebb mértékben tudtam bővíteni. Reményeim szerint pár év múlva ezt a részt újabb hegységekben készült sok-sok új tartalommal kiegészítve megint újra tudom majd írni. Folytatás:  http://www.turatars.com/blog/view/id_3723/title_Csucspanoramak-kilatasok-Alpok-4/ .