Túra és Túratárs kereső közösségi oldal
Üdv a Túratárs-on, jelenleg Vendégként vagy itt. Jelentkezz be vagy Regisztrálj itt <<<
TÚRATÁRS CHAT | RAKJ A KEDVENCEKBE
TÚRABLOGOK  
 Okleveleink és a klímaváltozás
2015/09/01 10:58:47 Küldte: Gejza

A koraközépkorról alig tudunk valamit. A régészeti leletek, királyi adománylevelek, vagy a szomszédos birtokosok perlekedéséből fennmaradt írások, bizony csak a jéghegy csúcsai. Aki azonban nyitott szemmel járja az erdőket, érdekes összefüggésekre érezhet rá.

------------------------        -------------------------

A Csobánc-hegyet először 1221-ben említik oklevelek, amikor is az Atyusz nemzetség elajándékozta ott lévő szőlős területét. A 13. század első felében ismét említésre kerül, a hegyet birtokló királyi udvarnokok és diszeli nemesek pereskedése kapcsán, lévén a nemesek szőlőt telepítettek és kőépületet emeltek a hegyre[1].

------------------------        -------------------------

Hasonló helyzet lehetett Tátikán is. Egy 1242-ben kelt oklevél arról számol be, hogy II. Tádika kihasználva a tatár betörés okozta zavaros viszonyokat rabolt és pusztított a környéken. Többek között a Kapoly nemzetségbeli Zladus faluját, Szántót (a mai Zalaszántó) is feldúlta. Az idő közben veszprémi püspöki rangra emelkedett Zladust úgy kárpótolta IV. Béla, hogy a hatalmaskodótól elvett Tátikát azzal a feltétellel adta neki, ha a hegy csúcsán várat épít. 1257-re el is készült az új erősség.

Az oklevelek azonban két várat emlegetnek a környéken: Alsó Tátikát és a fellegvárat. Sok fejtörést okozott ez a történészeknek. Volt idő, mikor úgy gondolták, hogy talán a közeli Rezi várat nevezhették alsó Tátikának. Végül 1987-ben Dénes József, a Szombathelyi Múzeum régésze a hegy alsó platójának peremén megtalálta az írások által emlegetett alsó várat, melyről így írt:

A 120 m hosszú 40-60 m széles területet ma is felismerhető. 90 m hosszú, 17 m széles, 4-5 m mély árok védi a támadható délkeleti oldal felől, amelynek belső szélén mészhabarcsos technikával készült körítő fal nyomai figyelhetők meg Területe 0,6 hektár, tehát 3,2-szer akkora, mint a fellegvár A belső területet két egymással párhuzamos osztófal három részre tagolta. A felszín egyenetlenségei több helyen épület maradványokat sejtetnek.”

Az alsó-várban tett terepbejárásaim alapján úgy gondolom, hogy terület valójában egy természetes úton kialakult tereplépcső, melyet a kora-vaskorban a délkeleti oldalon a 90 méter hosszú árokkal megerődítettek. Majd a középkor elején szőlővel ültették be. Az 1-1,5 méter széles és 40-50 centi magas „egymással párhuzamos osztófalak” inkább emlékeztetnek művelt területek határára kidobott kősorokra, mint leomlott várfalakra. Az árok belső szélén, a 10-12 méter hosszan látható „habarcsos technikával készült körítő fal” gazdasági épület maradéka lehet. Ebben a korban még bőségesen volt erdő és fa, nem hiszem tehát, hogy két szomszéd egy erdővel benőtt hegyen civakodott volna egymással. Annál inkább elképzelhető, hogy a szőlőben okozott károk, és egyéb hatalmaskodások miatt az eredetileg borospincének készített épületet kibővítsék és megerődítsék. Bizonyára ezen a szőlő területen perlekedett 1226-ban az Uzsai Visebor, és a Zsiden birtokos győri káptalan[2]. Feltehetően ezt az erődített épületet nevezték a XIII-XIV. századi oklevelek alsó Tátikának.

------------------------        -------------------------

Nagy Lajos királyunk 1374-ben arról értesült, hogy Pechel (a mai Pécsely) határában a már eladományozott területek közé ékelődött királyi birtokú Zabad-hegyen (a későbbi Szabad-hegyen, ahol ma a Zádor-vár falai állnak) a környékbeli nemesek szőlőt telepítettek. Ezért egyik udvarnokát arra utasította, hogy szedje be tőlük az adót. Két évig nem is volt gond ezzel. A harmadik évben azonban a veszprémi káptalan egy oklevélre hivatkozva hatalmaskodást emlegetve tiltakozott a királynál. Mind erről mi csak a per anyagból értesülünk, pedig a hegyet feltehetően már jóval korábban betelepítették  szőlővel.

------------------------        -------------------------

Több jel arra mutat, hogy a XIII. század első évtizedeiben a föld északi féltekéjén egy kb. 0,8 fokos felmelegedéssel járó klímaváltozás ment végbe. A dánok 1230 körül foglalták el Izlandot. Akkoriban zabot is tudtak termeszteni ott, ahol ma csak birkák legelnek. A mongolok sem túrázni indultak nyugatnak, hanem nyájaiknak szerettek volna nagyobb legelőt biztosítani a kiégett területek helyett.

A szőlő elterjedési területének északi határa a Kárpát-medence 300 méternél alacsonyabb területei voltak. Ez a felmelegedés azonban feltehetőleg jelentős erdő pusztulássokkal járhatott, s így a megfelelő fekvésű, magasabb hegyhátak szabaddá váló területeit telepíthették be.

A Kárpát-medence más területein is láthatjuk ennek nyomát. Mátraszentistván és Ágasvár között, az OKT mentén, az erdőben a „Rebeka-kert” kősorai az 1883-as filoxéra vész idején kipusztult szőlőskertek emlékét őrzi.

Aki Gyöngyös vasútállomásról a Sár-hegy oldalát nézi, sorokba rendeződött bokrokat figyelhet meg. A hegyet ugyanis a filoxérát követően legelőterületként hasznosították. Így a bokrok és fák csak a művelt terület határaira kidobott kősorokban tudtak gyökeret verni. Hasonló területeket láthatunk Pomáz felett a Kő-hegyen. Visegrádon, a Nagyvillám oldalában és mátraszentimrei sípályák környékén is.

Székely-földön hallottam olyan népszokásról, hogy egyes falvak lakói a Nyárád völgyében megvásárolnak több száz kiló szőlőt. Majd az egész község apraját-nagyját megmozgató díszes szüreti felvonulás keretében hazahozzák, kipréselik és borrá érlelik. Feltehetően egykor ezekben a falvakban is beérett a szőlő, s ennek az emlékét őrzi a szép néphagyomány.

Szádeczky-Kardoss Géza szkgeza51@gmail.com
[1] Hangodi László, a tapolcai Wass Albert könyvtár múzeológusa szerint ez a kő építmény lehetett a későbbi vár legkorábbi része.

[2] Magyar Orszagos Leveltar: Diplomatikai Leveltar: 93.887

Címkék: Balaton-felvidék Székely-föld Mátra

Bejegyzések 1 - 1-ig. Összes bejegyzésed: 1

d3vven
2015/10/23 03:14:47

tyúk lesz között a verseny az emberiség béke szeretet jóindulat hűség nyugalom többi bankettek feastings öröm öröm arany ezüst egyetlen pénzt láncok gyűrűk ware és más ilyen jellegű chaffer kell talált ügetés kézről kézre o megfelel a törvény

nem wars viszály vita sem huzavona után sem lesz ott egy uzsorás sem lesz ott egy csipet penny egy kaparja jó nyomorult vagy durva refuser kemény szívű ood od beteg nem ez kell hogy az arany kor az atyák szívét a igazi eszmeból a lympic régiók orsay hu minden 
*** Túratárs.com - Túra és Túratárs kereső közösségi oldal ***

Rendszerünkön keresztül a túrát és egyéb outdoor programokat kedvelő emberek megismerkedhetnek egymással, közös túrákat szervezhetnek melyet a túranaptárban helyezhetnek el vagy együtt csatlakozhatnak egyéb szervezett túrákhoz. Az oldalon lehetőség van saját profil kialakítására, melyen keresztül a tagok bemutatkozhatnak egymásnak, illetve feltölthetik kedvenc túrafotóikat. A kapcsolatfelvételről üzenőrendszer és chat gondoskodik.