Túra és Túratárs kereső közösségi oldal
Üdv a Túratárs-on, jelenleg Vendégként vagy itt. Jelentkezz be vagy Regisztrálj itt <<<
TÚRATÁRS CHAT | RAKJ A KEDVENCEKBE
TÚRABLOGOK  
 

Csúcspanorámák, kilátások (Alpok 3./ (Közép-Ausztria)
2022/03/04 12:31:51 Küldte: Ervin

Ez a cikk a http://www.turatars.com/blog/view/id_3705/title_Csucspanoramak-kilatasok-Alpok-2/ blog folytatása.

Ebben a részben tovább folytatjuk a kalandozásunkat az osztrák Alpok magasabb régiója felé.

Hochschwab

Ez már az előző két részben tárgyalt hegyvidékekhez képest már komolyabb kiterjedésű és kissé magasabb hegység is, tulajdonképpen az Alpok 2000-es hegyeinek világának a kapuja ez.

Hochschwab (2277 m): a hegység keleti részének egy nagyobb kiterjedésű, víznyelőkkel is tarkított fennsíkjának, és egyben az egész hegységnek a legmagasabb pontja természetesen gyönyörű kilátással:

A videóban látottakat érdemes képeken is kielemezni, az első képen kelet felé láthatunk el az előző részben tárgyalt hegyekre:

Előtérben az Aflenzer Staritzen fennsík látható egész méretes dolinákkal, alatta (jobbra) meg a Seetal (völgy) helyezkedik el. Mögötte meg a Mürzstegi-Alpok hegyei látszódnak, nagyjából középen emelkedik a Veitschalpe (1955 m), amelyből délre (jobbra) a Rausch Kogel (1720 m) ágazik ki, az utóbbi előtt meg a Hochhanger (1610 m) vonulata húzódik. A Veitschalpe-től északra (balra) a Tonion (1699 m), bal oldalt távolabb meg a Göller (1766 m) csúcsok is kirajzolódnak. Középen távolban a Schneealpe-n túl a Rax-Schneeberg csoport is felismerhető.

Északra nézve a Ybbstaler-Alpok vonulatai szinte teljes egészében belátható:

Közvetlenül lent a Salza völgye helyezkedik el, amely fölé közvetlenül a Hochtürnach (1770 m) tömbje emelkedik. Bal oldalt kicsit távolabb a Hochstadl (1919 m) és a Ring Kogel (1668 m), középen még távolabb a Dürrenstein (1878 m) és a Scheiblingstein (1622 m), jobb oldalt az Ötscher (1898 m), jobb szélen meg picit közelebb a Zellerhut (1639 m), mögötte meg a Gemeindealpe (1626 m) csúcsok magasodnak.

A legszebb kilátás mégiscsak nyugatra van a 2000-es hegyek "birodalmára":

Szemben a Hochschwab fennsíkjának nyugati része látható a 2123 m magas Ebenstein csúccsal. Bal szélen a Meßnerin (1835 m) csúcs épp nem látszik, mögötte a Hochturm (2081 m), még mögötte az Eisenerzer-Alpok hegyei, még távolabb meg már az Alacsony-Tauernhez tartozó Seckauer- és Rottenmanner-Tauern vonulatai emelkednek. Jobb oldalt távolabb az Enns-völgyi-Alpok csúcsai magasodnak, az Enns völgyétől balra a Hochtor (2369 m), jobbra a Buchstein (2224 m) csoportokkal. Jobb oldalt távolabb a Totes Gebirge, egészen távol meg még a Dachstein is feltűnik.

Hochturm (2081 m): A Hochschwab délnyugati részén lévő, a hegységtől különálló Trenchtling hegytömb legmagasabb csúcsa, amely abból a szempontból különleges elhelyezkedésű, hogy innentől kezdődik szélesebb sávban a 2000-es csúcsok világa:

Három kép is innen, az elsőn délkeletre láthatunk el a Stájer-Előalpok (távolban) hegyeire:

Az előtérben még a Hochschwab előhegyei láthatóak a Laming völgyével. A kép jobb szélén szemben a Thaler Kogel (1655 m) és a Kampeck (1524 m) csúcsok, mögötte meg a Kletschach Kogel (1457 m) gerince emelkedik. A Laming völgyétől balra meg közelebb a Gfäll (1450 m) gerince, távolabb meg a Floning (1583 m) magasodik. A kép bal szélén a Thörl völgyétől balra a Zöberer Höhe (1486 m) gerince emelkedik. Távolban meg bal oldalt a Fischbacher-Alpok, középen a Gráci-felföld a Hochlantsch (1782 m) csúccsal, jobb oldalon meg a Gleinalpe láthatóak.

Második képen délnyugatra az Enns-völgyi-Alpokhoz tartozó Eisenerzer-Alpok hegyeire láthatunk rá, vagyis az Eisenerzer Reichenstein (2165 m) csúcsra, az előtte lévő Vordernberger Mauern gerincre, a balra lévő Gößeck (2214 m) csúcsra, illetve a jobbra lévő Stadelstein (2070 m) tömbre. Távolban középen meg már a Seckauer Tauern 2400-es vonulatai tűnnek fel.

Harmadik képen meg az Enns-völgyi-Alpok hegyeiben gyönyörködhetünk:

Bal oldalon a szemben lévő zöldebb hegy a Polster (1910 m), mögötte meg a Hoch Kogel (2105 m) tömbje a Kaiserchild (2084 m) csúccsal, még mögötte meg a Lugauer (2217 m) és a Hochtor (2369 m) teteje látható. Jobb oldalon szemben a Griesmauer gyönyörű sziklafala látható a TAC-Spitze (2019 m) csúccsal, mögötte meg a Kalte Mauer (1929 m) tömbje magasodik. Középen távolabb az Enns-völgyi-Alpok Gasäuse csoportjának Enns folyótól északra lévő hegyei emelkednek a Tamischbachturm (2035 m) és Gr. Buchstein (2224 m) csúcsokkal. Bal oldalt távolban a Dachstein gleccsere is felsejlik.

Tac-Spitze (2019 m): az előző csúcs közvetlen szomszédságában lévő Griesmauer tömbjének egyik csúcsa:

Innen is egy kép Eisenerz környékére:

Szemben a Pfaffenstein (1871 m) csúcs (amelyre az Eisenerzer klettersteig vezet fel), mögötte a Kalte Mauern (1929 m) tömbje (amelynek az oldalában a Kaiser Franz Josef klettersteig vezet), bal oldalt meg a Hoch Kogel (2105 m) tömbje (amelyre meg a Kaiserchild klettersteig vezet fel) látható.

Pfaffenstein (1871 m): erre a csúcsra egy különösen szép ferráta, az Eisenerzer-klettersteig (is) vezet, amelyről szinte végig gyönyörű rálátás kínálkozik a Leopoldsteiner-tóra és a föléje magasodó Seemauer sziklafalára, amelyen Ausztria egyik legnagyobb szintkülönbségű ferrátája, a Kaiser Franz Josef vezet:

Enns-völgyi-Alpok

Az Északi Stájer-Alpok legnyugatibb, és egyben legmagasabb hegysége, amely morfológiailag eléggé eltér az Északi Stájer-Alpok eddig látott hegységeitől, hiszen itt a platók helyett a különálló hegyek jellemzőbbek a Dínári-hegységben gyakori karrosodási formákkal. Fő-fő különlegessége, hogy az Enns folyó ezt a 2000 m feletti hegységet teljesen ketté vágja, ezáltal monumentális szurdokot létrehozva. További három részre osztható:

 • Eisenerzer-Alpok: a hegység déli sávját alkotja, a keleti végéhez ehhez kapcsolódik a Kaiseschild és a Gößeck (2214 m) hegytömbök is.
 • Gasäuse: a hegység középső sávját alkotja, melynek további három része van: nyugaton a Reichenstein (2251 m), ettől keletre a Hochtor (2369 m), az utóbbitól északra pedig a Buchstein (2224 m) csoportok. 
 • Haller Mauern: a hegység északnyugati részét alkotja, legmagasabb pontja a Großer Pyhrgas (2244 m).

Kaiserschild (2084 m): erre a vele azonos nevű klettersteigen jutottam fel, ahonnan többek között nagyon szépen ráláthatunk Ausztria egyik legszebb kisvárosa, Eisenerz környékére:

A képen a város fölötti Erzberg (1465 m) vasércbányáján kívül felismerhetőek az előbb tárgyalt csúcsok is, bal oldalt a Pfaffenstein (1871 m), középen meg a Polster (1910 m) hegyen túl a Griesmauer (2034 m) és a Hochturm (2081 m). Bal oldalt távolban a Hochschwab (2271 m) tömbje is jól látható.

Planspitze (2117 m): A Hochtor csúcstól északra, közvetlenül az Enns folyó szurdoka fölé emelkedő csúcs. Kettő kép innen, az elsőn a szurdok keleti végét láthatjuk:

Szemben a Tamischbachturm (2035 m) csúcs, távolabb bal oldalt a Voralpe (1726 m) és Gamsstein (1774 m) csúcsok, középen a Hochkar (1808 m) gerince, jobbközépen a Hochstadl (1919 m) csúcs, jobb szélen meg a Kalte Mauern (1929 m) és a Hochschwab (2277 m) tömbjei emelkednek.

Második képen meg az Enns áttörésének a nyugati részét láthatjuk:

Bal oldalt a Reichenstein (2251 m) csúcs, középen az Enns folyó felső völgyszakasza (ami tulajdonképpen egy medence), jobb oldalt meg a Haller Mauern csoportja látható a Pyhrgas (2244 m) csúcsokkal. Távolban balközépen feltűnik a közvetlenül az autópálya fölé emelkedő, különálló Grimming (2351 m) hegy és mögötte a Dachstein hegység is, középen meg a Totes Gebirge Warscheneck csoportja látható, de mögötte feltűnik a Priel (2525 m) csoport is.

Hochtor (2369 m): az Enns-völgyi-Alpok és egyben az egész Északi Stájer-Alpok legmagasabb csúcsa csodálatos kilátással:

Egy kép is innen, amelyen délnyugatra láthatunk el a szemben lévő Ödstein (2335 m), és az Admonter Reichenstein (2251 m) csúcsokra, valamint a távolabb lévő (bal oldalon) Rottenmanner Tauern, a mögötte lévő Wölzer Tauern és a még mögötte lévő Schladminger Tauern hegységekre:

Középtől jobbra a Dachstein és előtte a Grimming (2351 m) is feltűnik.

Dachstein

Itt található az Alpok legkeletibb gleccsere, (bár állítólag a Kamniki-Alpokban is van egy pici gleccser a Skuta oldalában, az keletebbre van), a platója a nagy magasságnak köszönhetően meglehetősen kopár, igazi "holdbéli". Legmagasabb pontja a Hoher Dachstein (2995 m), azon sajnos nem voltam még, csak néhány alacsonyabb csúcsain, azon is még 2010-ben az első fényképezőmmel, így mai szememmel nézve a blog számára nem igazán készültek értékes képek, így a hegység szemléltetése céljából csak egy SD minőségű videót osztok meg azon szólás alapján, "Ha ló nincs, a szamár is jó".

Scheichenspitze (2667 m):  a Ramsauer-klettersteig gerincén található, egyúttal a legmagasabb pontja, ahonnan a körpanoráma:

Az Északi-Mészkőalpok Dachsteintől nyugatabbra lévő hegységeiben sajnos nem jártam még, így a jelen blogban képzeletben átmegyünk az Alpok központi kristályos vonulatába.

Rottenmanner Tauern

Az előbb bemutatott mészkőhegységektől eltérően ez már az Alpok központi kristályos vonulatához tartozó Alacsony-Tauern hegységrendszer egyik hegysége, melynek a legmagasabb pontja a Großer Bösenstein (2448 m) csúcs, ahonnan a központi elhelyezkedéséből adódóan remekül be lehet látni az Alacsony-Tauern vonulatainak jelentős részét, valamint az Északi-Mészkőalpok egyes részeire is remek rálátás adódik. Előbb jöjjön egy összevont videó a Bösenstein hegytömb három csúcsáról: Großer Bösenstein (2448 m), Kleiner Bösensten (2395 m), Großer Hengst (2159 m).

Großer Bösenstein (2448 m): a hegység legmagasabb csúcsa, ahonnak remekül ráláthatunk többek között az előbbiekben tárgyalt Ennsvölgyi-Alpokra:

A képen távolban bal oldalt a Haller Mauern csoport, előtte az Enns folyó völgye, középen az Admonter Reichenstein (2251 m), jobb oldalt távolabb a Hochtor (2369 m) csoportok, az utóbbiak előtt az Eisenerzer-Alpok vonulata, lent meg a Liesing folyó völgye láthatóak. Nyugatabbra eltekintve ráláthatunk innen a Dachsteinre, a Grimmingre (2351 m) és a Totes Gebirge fennsíkjára is:

Nyugati irányba eltekintve szépen ráláthatunk a Rottenmanner Tauern "kígyózó" főgerincén és a belőle kiágazó oldalgerinceken túl a Wölzer Tauern és a mögötte lévő Schladminger Tauern vonulataira is:

Kleiner Bösenstein (2159 m): délkeleti előcsúcsáról keletre nézve remek rálátás kínálkozik a Grosser Hengst (2159 m) csúcs és a Pöls folyó völgyén túl a Seckauer Tauern vonulataira:

A képen távolban bal oldalt az Eisenerzer Reichenstein (2165 m) és a Gößeck (2214 m) csúcsok is felismerhetőek.

Schladminger Tauern

Dachsteintől közvetlenül délre lévő, az Alacsony-Tauernhez tartozó, az osztrák Alpoknak a tengerszemekben talán leggazdagabb hegysége.

Greifenberg (2618 m): a kelet-nyugat irányú "kígyózó" főgerincnek nagyjából a közepénél elhelyezkedő csúcs:

Három kép is innen, az elsőn északnyugatra láthatunk el a Dachsteinre:

A kép bal oldalán távolabb a Tennen Gebirge, attól jobbra meg a Dachstein kb 2300 m átlagmagasságú fennsíkja emelkedik, amelyből (a kép közepénél) markánsan kiemelkednek a 2900 m-es csúcsok (balról jobbra): Torstein (2948 m), Mitter Spitze (2926 m), Hoher Dachstein (2995 m), Gr. Koppenkarstein (2865 m), majd Scheichenspitze (2667 m) és Eselstein (2556 m). A Dachsteinhez nyugatról a Gosaukamm csoport csatlakozik, előtte a Rötelstein (2247 m) csúcs is megbújik.

További kettő kép a Scladminger Tauern híres csúcsairól, az elsőn északkeleti irányban a még a főgerincen lévő Waldhorn (2702 m) és a mögötte lévő Kieneck (2681 m), valamint a főgerincből északra kiágazó oldalgerincen lévő, a Schladminger Tauern 2. legmagasabb csúcsára, a Hochwildstelle-re (2747 m) láthatunk rá:

Délnyugati irányban meg a Schladminger Tauern legmagasabb csúcsára, a Hochgollingra (2862 m) láthatunk rá:

Távolban már feltűnik a Hohe Tauern is, valószínűleg a Hafner és az Ankogel csoportjai.

Hohe Tauern

Ausztria legmagasabb, és egyben legnagyobb kiterjedésű hegysége is, az eddig látottakhoz képest jóval terjederlmesebb hegyek találhatóak itt. Kilenc csoport alkotja, ebből 5 tartozik a főlánchoz:

 • Ankogel-csoport, ehhez kapcsolódnak a Hafner- és a Reißeck-csoportok
 • Goldberg-csoport
 • Glockner-csoport
 • Granatspitze-csoport
 • Venediger-csoport

További 4 csoport helyekedik el a főlánctól délre:

 • Kreuzeck-csoport
 • Schober-csoport
 • Villgrateni-csoport
 • Rieserferner-csoport

Maresenspitz (2915 m): az Ankogel-csoport déli részén lévő, kissé különálló hegytömb legmagasabb csúcsa, ezáltal pazar rálátással a Hohe Tauern keleti részére:

Déli irányban a Kreuzeck-csoport vonulatain túl már a Déli-Mészkőalpok csipkézett hegyei is feltűnnek:

Szemben a Kreuzeck-csoporthoz tartozó Polinik (2784 m) csúcs, távolban a Dráva völgyén is túl bal oldalt a Júlia-Alpok, középen a Karni-Alpok, jobb oldalt a Lienzi-Dolomitok, sőt jobb szélen még a Dolomitok sziluettjei is felsejlenek.

Nyugati irányban a Goldberg-csoportot, valamint az azon túli Schober- és Glockner-csoportokat (a képen az utóbbit sajnos kitakarják a felhők) láthatjuk be:

Bockhart (2226 m), Riffelhöhe (2697 m), Greilkopf (2581 m): A Goldberg-csoport északi részén lévő csúcsok, ahonnan egy egyesített videót teszek fel:


Großglockner (3798 m): ez Ausztria legmagasabb csúcsa, amelynek a megmászása már jóval technikásabb, mint a Venedigeré. Saját tapasztalat alapján ezt mindenféleképpen hétköznap érdemes megmászni, mivel hétvégén óriási a tumultus,  s emiatt a Kleinglockner (3770 m) és a főcsúcs közötti gerinc, az ún. Glocknersharte a tülekedések, lökdösődések miatt meglehetősen veszélyes! A csúcson videó készítésére nem volt lehetőségem, mivel csak a csúcskeresztnél körpanorámás a kilátás, (ami egyébként nagyon szép) ahová külön fel kell mászni, s mialatt felmásztam, a fényképezőmet odaadtam a túravezetőmnek, hogy örökítsen meg, és az már szóba sem jöhetett, hogy a fényképezőmmel együtt visszamásszak, mivel több mint 100-an(!) álltak sorban, hogy szintén megérinthessék a keresztet. Így nyugati irányban sem tudtam képet készíteni, amit nagyon sajnálok, mivel arra a legszebb a kilátás a Großvenediger felé. Persze azért a többi irányban sem rossz a kilátás. Déli irányban látható a felvezető utunk egy része a...

...Ködnitz-völgyben, azon túl a Schober csoport látható a Hochschober (3242 m) csúccsal, majd egészen távol hosszan a Déli-Mészkőalpok vonulata látszik. A képen pont szemben a Lienzi-Dolomitok, attól keletre a Karni-Alpok, nyugatra pedig a "valódi" Dolomitok helyezkedik el. Szabad szemmel a Dolomitok egyes csoportjait is (pl. Marmolada) meg tudtam különböztetni. Keleti irányban a felhők sajnos eléggé takarták a Hohe Tauern Goldberg és Ankogel csoportjait, viszont északi irányban is nagyon tiszta volt:

Előtérben Ausztria legnagyobb gleccsere. a Pasterze-gleccser látható, jobb oldalon távolban a hegyes csúcs a Groß Wiesbachhorn (3564 m), a bal oldalon lévő nagyobb csúcs valószínűleg a Hocheiser (3206 m), lent a képen látható völgyekben pedig komolyabb tavak vannak. Távolban pedig gyönyörűen látható az Északi-Mészkőalpok vonulata. Az utóbbin belül jobb oldalt a Berchtesgaden-Alpok a Königsjodler-klettersteiget is tartalmazó 2941 m magas Hochkönig csúccsal, középen a Loferer és Leoganger Steinberge vonulatai, bal oldalt meg valószínűleg a Kaiser Gebirge látható, amelyben a "Hegyi doktor újra rendel" című remek sorozatot forgatták.

Großvenediger (3666 m): ez Ausztria 4. legmagasabb pontja, amelyet viszonylag könnyű megmászni, mivel a felvezető utak csak trekkinget tartalmaznak, igaz hosszabb szakaszon veszélyes hasadékokkal teli gleccseren át. (A második mászásom alkalmával tanúja voltam gleccsehasadékból való mwentésnek is.) A csúcsról tiszta időben gyönyörű a kilátás:

Keleti irányban a Granatspitz (3086 m) és a Glockner csoportokra nyílik szép rálátás:

Közvetlenül szemben a Klein Venediger (3471 m) látható, távolban felirmerhető a Glockner csoport két "bástyája" is, az északi Groß Wiesbachhorn (3564 m, képen nem tűnik szélső csúcsnak) és a déli Grossglockner (3798 m) csúcsok is, a képen mindkét csúcs erősen hegyes.

Talán nyugat felé tekintve a legszebb a panoráma,...

...a képen is látszik, hogy egészen a látóhatárig (és azon is túl) bizony már a 3000-es csúcsok birodalma ez. A képen a legközelebbi csúcs (jobbközépen) a Gr. Geier (3360 m), azon túl az első magasabb csúcs a Simony Spitzen (3448 m), attól jobbra a képen a legszélső magasabb csúcs a Dreiherrenspitzen (3499 m), majd az utóbbitól délre (a képen a keleti oldalát nagyobb gleccser borította) a Röthspitze (3496 m). Az ezeken túl lévő havas csúcsok már a Zillertaler-Alpokhoz tartoznak.

Folytatás: http://www.turatars.com/blog/view/id_3723/title_Csucspanoramak-kilatasok-Alpok-4/.


Bejegyzések 1 - 1-ig. Összes bejegyzésed: 1

glorioushimalaya
2022/06/12 16:59:29

Thumbs Up, Really great article.

Here, we have some epic tours in Nepal.

 

Everest Base Camp Trek

Annapurna Base Camp Trek

Annapurna Circuit Trek

Manaslu Circuit Trek

Upper Dolpo Trek

Trekking in Nepal
*** Túratárs.com - Túra és Túratárs kereső közösségi oldal ***

Rendszerünkön keresztül a túrát és egyéb outdoor programokat kedvelő emberek megismerkedhetnek egymással, közös túrákat szervezhetnek melyet a túranaptárban helyezhetnek el vagy együtt csatlakozhatnak egyéb szervezett túrákhoz. Az oldalon lehetőség van saját profil kialakítására, melyen keresztül a tagok bemutatkozhatnak egymásnak, illetve feltölthetik kedvenc túrafotóikat. A kapcsolatfelvételről üzenőrendszer és chat gondoskodik.